تبلیغات
بهائیت و روسیه - پرسش و پاسخ
 
 


<-BlogDescription->

پاسخ به نظرات دوستان عزیز بازدید کننده که بد نیست همه از آن آگاه شوند:


دوست عزیزی با نام
منادیاً ینادی للإیمان نوشته بودند:
 
سوال:

اگر بهائیها اینقدر با روسیه رابطه دارند پس چرا وقتی شما حضرت باب را تیرباران كردید هیچ كاری نكردند؟ اگر بهائیها با هیچ دولتی ساخت وباخت دارند چرا وقتی شاه حضیرةالقدس طهران را توسط ارتش خراب كرد هیچ دولتی او را از كار بی كار نكردند؟ اگر ما بهائیان با اسرائیل و آمریكا و روسیه و فرانسه وآلمان و.. ارتباط مستفیم داریم پس چرا وقتی خمینی دو بارتمام هیئت رئیسه دیانت بهائی را ترور كرد هیچكدام كاری نكردند؟


پاسخ مختصر:


رابطه روسیه با جریان بابیت انقدر قوی بود که زمانی که سربازان ناصرالدین شاه برای دستگیری میرزا حسینعلی به جرم مشارکت در یک اقدام تروریستی !!! مراجعه کردند سفارت روس وی را پناه داد و در حالیکه در آن زمان میرزا حسینعلی فقط یک جوان بابی بود به عنوان " امانت گرانبهای دولت روس " تلقی شده و شخص سفیر روس نامه تهدید آمیز !!! خطاب به صدر اعظم ایران نوشته و تقاضای حفظ جان او را میکند . مثل اینکه دم خروس کاملا پیدا است

تمام کسانی که به نحوی در حادثه ترور ناصرالدنشاه دخالت داشتند طبق قوانین آن روز به اعدام مجکوم شدند ولی به علت دخالتها و فشارهای پنهان و آشکار سفیر روس ، میرزا حسینعلی از اعدام نجات پیدا کرد و حتی دولت روس دولت ایران را مجبور کرد که ""حتی او را در حبس هم نگه ندارند"" و دولت را به اجبار راضی کرد که میرزا رابه عراق تبعید !!!؟؟؟ کنند
خود میرزا حسینعلی رسما در لوحی که خطاب به امپراطور روس صادر کرده اعتراف میکند که سفیر روس در ایران حد اکثر !!! حمایت را از او بعمل اورده است  بنده فکر میکنم فقط مانده بود که نام میرزا حسینعلی به میرزا عباس اف ( یعنی پسر میرزا عباس )تغییر کند تا این پازل تکمیل شود

این طور نیست دوست عزیز!؟!