تبلیغات
بهائیت و روسیه - كشور روسیه
 
 


<-BlogDescription->

كشور روسیه

موقعیت كنونی روسیه


حكومت : جمهوری
مساحت :005/078/17 كیلومترمربع   
جمعیت : 000/100/148 نفـر       
رشد سالانه جمعیت : 9/0 درصد
پایتخت : مسكو       
زبان :  روسی      
دین : مسیحی- یهودی اسلام  
واحد پول : روبل


روسیه با 17075400 كیلومتر مربع وسعت به تنهایی بیش از 76 درصد خاك اتحاد شوروی سابق را تشكیل میدهد. و در حال حاضر هم با اشغال حدود 11.5 درصد خشكیهای كره زمین بزرگترین كشور جهان محسوب میشود. اگرچه 65 درصد خاك این كشور در بخش آسیایی قرار دارد، تنها بیست و هشت درصد مردم روسیه در این نواحی زندگی میكنند. این سرزمین بیش از 160 درجه طول جغرافیای و 10 منطقه زمانی را در برگرفته و اختلاف ساعت در منطقه مسكو با شرقیترین نقطه روسیه در شبهجزیره چوكچی و شبهجزیره ساخالین 9 ساعت است.


سرزمین پهناور روسیه را دریاهای متعددی در برگرفته كه عمدهترین آنها عبارتند از: دریای بالتیك و خلیج فنلاند در غرب، دریای سفید، خلیج پچورا، دریای كارا، دریای بارنتس، دریای لاپتف، دریای سیبری شرقی، دریای چوكچی و اقیانوس منجمد شمالی در شمال، دریای برینگ، دریی اخُتسك، دریای ژاپن و اقیانوس آرام در شرق، دریای سیاه و دریای خزر در جنوب. با وجود آنكه طول سواحل این كشور به 37.653 كیلومتر میرسد، اما به لحاظ اینكه بیشتر سواحل آن در منطقه منجمد شمالی واقع است و یا دریاهای مرتبط با آن از طریق تنگههای تحت كنترل كشوای دیگر به آبراههای مهم متصل است، روسیه از وضعیت مطلوبی در برقراری ارتباط دریایی آزادانه با سایر كشورهای جهان برخوردار نیست. مرزهای این كشور بالغ بر 20.139 كیلومتر است.

موقعیت كنونی روسیه

روسیه با 17075400 كیلومتر مربع وسعت به تنهایی بیش از 76 درصد خاك اتحاد شوروی سابق را تشكیل میدهد. و در حال حاضر هم با اشغال حدود 11.5 درصد خشكیهای كره زمین بزرگترین كشور جهان محسوب میشود. اگرچه 65 درصد خاك این كشور در بخش آسیایی قرار دارد، تنها بیست و هشت درصد مردم روسیه در این نواحی زندگی میكنند. این سرزمین بیش از 160 درجه طول جغرافیای و 10 منطقه زمانی را در برگرفته و اختلاف ساعت در منطقه مسكو با شرقیترین نقطه روسیه در شبهجزیره چوكچی و شبهجزیره ساخالین 9 ساعت است.

روسیه

سرزمین پهناور روسیه را دریاهای متعددی در برگرفته كه عمدهترین آنها عبارتند از: دریای بالتیك و خلیج فنلاند در غرب، دریای سفید، خلیج پچورا، دریای كارا، دریای بارنتس، دریای لاپتف، دریای سیبری شرقی، دریای چوكچی و اقیانوس منجمد شمالی در شمال، دریای برینگ، دریی اخُتسك، دریای ژاپن و اقیانوس آرام در شرق، دریای سیاه و دریای خزر در جنوب. با وجود آنكه طول سواحل این كشور به 37.653 كیلومتر میرسد، اما به لحاظ اینكه بیشتر سواحل آن در منطقه منجمد شمالی واقع است و یا دریاهای مرتبط با آن از طریق تنگههای تحت كنترل كشوای دیگر به آبراههای مهم متصل است، روسیه از وضعیت مطلوبی در برقراری ارتباط دریایی آزادانه با سایر كشورهای جهان برخوردار نیست. مرزهای این كشور بالغ بر 20.139 كیلومتر است.

بخش اروپایی روسیه عمدتاً جلگهای و هموار است. بلندترین نقطه روسیه، قله البروس با 5.624 متر ارتفاع در شمال قفقاز در جمهوری آستیای شمالی و نزدیكی مرز گرجستان است كه در عین حال بلندترین نقطه اروپا نیز محسوب میشود. كوههای اورال كه در امتداد شمالی جنوبی قع شده است حد میان اروپا و آسیا را تعیین میكند و بلندترین نقطه آن قله نارودا تنها 1.885 متر ارتفاع دارد. تمامی قسمت آسیایی روسیه را سرزمین پهناور سیبری در برگرفته است. شبكه گستردهای از رودهای پر آب در روسیه وجود دارد كه علاوه بر تأمین آب آشامیدنی سده برق آبی فراوانی بر روی آنها احداث شده است.

رودهای عمده بخش اروپایی روسیه عبارتند از: ولگا با 3.690 كیلومتر طویلترین رود اروپا كه به دریای خزر میریزد، دون كه با نام قزاقهای دون جاودان شده است، دنیپر، نمان، نوا، لینا، پچورا. بلندترین رود روسیه ینیر بخش آسیایی این كشور جریان دارد. دریای خزر كه بزرگترین دریاچه جهان محسوب میشود در مرزهای جنوبی این كشور قرار دارد. دریاچه بایكال با 34.140 كیلومتر مربع وسعت بزرگترین دریاچه روسیه، عمیقترین دریاچه جهان (با 1740 متر عمق) و بزرگترین دریاچه آب شیرین آس است و 20 درصد آب شیرین دریاچههای جهان در این دریاچه ذخیره شده است. پوشش گیاهی روسیه را در شمالیترین مناطق توندرا و در جنوب تایگا تشكیل میدهد كه یك سوم جنگلهای جهان در این نواحی قرار دارد. آب و هوای روسیه عمدتاً قارهای خشك همراه با زمستانهای سرد است. میزان درجه حرارت در نواحی شمال شرقی سیبری در زمستانها تا 70 زیر صفر نیز میرسد. میانگین دمای تابستان از 6 درجه تا 20 درجه بالای صفر است. میزان بارندگی از متوسط تا كم در تغییر است و بویژه در نواحی داخلی چندان قابل پیشبینی نیست. روسها كه در حال حاضر حدود 83 درصد جمعیت روسیه را تشكیل میدهند از گروه اسلاوهای شرقی بشمار میروند كه خود از خانواده هند و اروپایی محسوب میشوند. در روسیه بیش از 100 ملیت و قوم زندگی میكنند. زبان روسی زبان رسمی است و به خط سیریلیك نوشته میشود. اكثریت مردم روسیه تابع كلیسای ارتدكس روسیه میباشند. دین مسیح و به تبع آن كلیسای ارتدكس از اوایل قرن دهم در روسیه گسترش یافت. بعلاوه پیروان مذاهب كاتولیك و پروتستان در شمار محدودی در این كشور حضور داد و در نواحی شمال قفقاز و شمال دریای خزر مسلمانان از اكثریت برخوردارند.

 

مشخصات كلی روسیه

نام رسمی: فدراسیون روسیه

امید به زندگی: زنان 72 سال، مردان 62 سال (سال 1998)

نام محلی: روسیا

توزیع سنی: 14 0 سال: 23 درصد، 64 15 سال: 66 درصد

پایتخت: مسكو

جمعیت شهری: 74 درصد

تاریخ استقلال: دارای قدمت تاریخی

زبان رسمی: روسی

روز ملی: 12 ژوئن

واحد پول: روبل روسیه برابر با 100 كوپك

مساحت: 17075400 كیلومتر مربع

تولید ناخالص ملی: 000،000،546،479 دلار

جمعیت: 148000000 نفر

تولید سرانه ناخالص ملی: 1992: 2680 دلار

تراكم جمعیت: 8.7 نفر در كیلومتر مربع

نرخ تورم: 1999: 40 درصد  

رشد سالانه جمعیت: منفی

نیروی كار: صنعت: 37 درصد، كشاورزی: 12.5 درصد، خدمات: 50.5 درصد

میزان بیكاری: 1998: 3.1 درصد

 

 

روسیه دارای 21 جمهوری خودمختار، 49 استان، 6 خطه، دو شهر خودمختار مسكو و سنتپترزبورگ است. در شهر مسكو پارلمان و دومای كشوری و مجلس سنا و شورای فدراسیون عمل میكنند. علت اینكه این دو شهر خودمختار هستند این است كه از نظر مساحت و جمعیت با سایر مناطق قابل مقایسه هستند؛ از آنجا كه این دو شهر در دوران مختلف پایتخت بودند از اهمیت خاصی برخوردار شدند و 10 ناحیه خودمختار است. در ماه مه سال 2000 ولادیمیر پوتین پیشنهاد كرد روسیه به 7 منطقه تقسیم شود كه روز 31 ماه مه سال 2000 این پیشنهاد از تصویب شور اول دومای كشوری گذشت::
:: مرتبط با: روسیه و ایران ,
:: برچسب‌ها: بهائیت , بهاییت , روسیه , بهائیت و روسیه , استعمار روسیه , فرق باطل , بهائیت و استكبار , پیوند با استكبار , جاسوس روسیه , پرنس دالگوركی , احبا , یاران ایران , استعمار پیر ,
نویسنده : ارشاد
تاریخ : دوشنبه 15 شهریور 1389