تبلیغات
بهائیت و روسیه - سایه، روشن (تحلیل روابط چهارصد ساله ایران و روسیه) قسمت دوم
 
 


<-BlogDescription->

سایه، روشن (تحلیل روابط چهارصد ساله ایران و روسیه) قسمت دوم
قسمت دوم
 دوره افشاریه و زندیه


بهائیت و روسیه- روابط در دوره زندیه

 سایه، روشن روابط چهارصد ساله ایران و روسیه ایران و روسیه در طول سالیان متمادی روابط  پرفراز و نشیبی داشته و دارند که عمدتاً تحت تاثیر تعاملات سیاسی این دو کشور با عثمانی، فرانسه، انگلیس و آمریکا دچار شدت و ضعف می شد.

 پیدایش «نادر» در صحنه‎سیاسی ـ نظامی ایران، محاسبه‎عثمانی‎ها و روس‎ها را در هم ریخت.
نادر در آغاز عثمانی را درهم کوبید و بعد از آن متوجه روسیه شد. وی به روس ها اخطار کرد كه نیروهای خود را از ایران بیرون برند.
جانشینان پتر هم از بیم اینکه توان مقابله با ایران را نداشته باشند شبانه نیروهای خود را از گیلان و بخش‎های عمده‎قفقاز بیرون بردند.
 به دنبال اخطاری جدی‎تر از سوی نادر ، روس‎ها بقیه‎سرزمین‎‎های اشغالی در قفقاز را نیز تخلیه كرده و به پشت مرز‎های خود عقب نشستند.

دوره افشاریه و زندیه

پیدایش «نادر» در صحنهسیاسی ـ نظامی ایران، محاسبهعثمانیها و روسها را در هم ریخت. نادر در آغاز عثمانی را درهم کوبید و بعد از آن متوجه روسیه شد. وی به روس ها اخطار کرد كه نیروهای خود را از ایران بیرون برند. جانشینان پتر هم از بیم اینکه توان مقابله با ایران را نداشته باشند شبانه نیروهای خود را از گیلان و بخشهای عمدهقفقاز بیرون بردند. به دنبال اخطاری جدیتر از سوی نادر ، روسها بقیهسرزمین‎‎های اشغالی در قفقاز را نیز تخلیه كرده و به پشت مرزهای خود عقب نشستند.

پس از آنکه در زمان نادرشاه افشار، روس‌ها مناطق مازندران و گیلان و دیگر نواحى شمالى ایران را تخلیه کردند، به‌علت آشفتگى اوضاع داخلى روسیه پس از مرگ پتر تا روى کار آمدن کاترین دوم، برخورد نظامى شایان توجهى با ایران صورت نگرفت و ایستادگی کریم خان زند در مقابل عثمانی نشان داد که نیروهای ایرایی در برابر تهاجمات روسیه نیز ایستادگی لازم را از خود نشان خواهند داد.

در سال ۱۱۸۰ق هیئتى به ریاست مستر اسکیپ با هدایاى بسیار از روسیه به ایران آمد. این هیئت یک ماه در دربار کریم‌خان اقامت کرد، سپس به روسیه بازگشت. همچنین در سال ۱۱۹۲ق سفیر دیگرى از جانب روسیه به حضور کریم‌خان رسید و به وى پیشنهاد داد برضد دولت عثمانى با هم متحد شوند. در این زمان چون وکیل از قتل على‌محمدخان زند در بصره سخت متأثر و آشفته بود، پیشنهاد روس‌ها را پذیرفت؛ اما به‌دلیل مرگ کریم‌خان این اتحاد سیاسى و نظامى به مرحله اجراء در نیامد.

در سال ۱۱۹۹ق پوتمکین ژنرال روسی، در اصفهان به حضور على‌مرادخان زند رسید و تقاضاى دولت روسیه را مبنى بر انحصار تجارت در گیلان و مازندران و اجازه احداث یک باب ساختمان در شهر دربند به اطلاع خان زند رساند. على‌مرادخان به‌علت جنگ‌هاى داخلى و آشفتگى اوضاع با این درخواست موافقت کرد. در همین زمان دولت فرانسه نیز نماینده‌اى به نام فریر دو سووبوف به منظور جلوگیرى از گسترش تجارت روس‌ها در ایران به دربار فرستاد و با على‌مرادخان به مذاکره پرداخت .

از روابط ایران و روسیه بعد از على‌مرادخان اطلاع چندانى در دست نیست، اما هرج و مرج اوضاع داخلى در زمان جعفرخان چنان بالا گرفت که میرزامحمد کلانتر در مقام مقایسه اوضاع ایران با روسیه آرزوی می کند که کاش در ایران نیزمثل روسیه، زنی صاحب قدرت و حاکمیت می شد.::
:: مرتبط با: روسیه و ایران , بهائیت و روسیه ,
:: برچسب‌ها: بهائیت , بهاییت , روسیه , بهائیت و روسیه , استعمار روسیه , فرق باطل , بهائیت و استكبار , پیوند با استكبار , جاسوس روسیه , پرنس دالگوركی , احبا , یاران ایران , استعمار پیر ,
نویسنده : ارشاد
تاریخ : دوشنبه 6 دی 1389