تبلیغات
بهائیت و روسیه - پژوهشی بر پیدایش بهائیت (4- بابیه)
 
 


<-BlogDescription->

پژوهشی بر پیدایش بهائیت (4- بابیه)

پژوهشی بر پیدایش بهائیت (4- بابیه)

 

4- بابیه

پس از فوت سید کاظم ، از آنجا که او به جانشینی شخص معینی به عنوان رکن رابع ایمان یا همان رابط میان مردم و امام زمان ، تصریح نکرده بود ، میان شیخیان اختلاف برخاست. هر چند بیشتر آنان از حاج محمد کریم خان کرمانی تبعیت کردند ، اما گروهی از شیخیان جوان در پی یافتن جانشین سید ، به تکاپو افتادند و یکی از آنان به نام ملا حسین بشرویی ، به سبب آشنایی پیشین با میرزا علی محمد شیرازی ، به شیراز آمد و با او ملاقات کرد و به دنبال ادعای میرزا علی محمد باب به عنوان رکن رابع ایمان یا باب امام زمان (عج) ، به او گروید.

میرزا علی محمد باب در اثبات ادعایش تفسیری را که بر سوره ی یوسف نگاشته بود، به ملا حسین عرضه کرد. در این کتاب میرزا علی محمد آشکارا اظهار کرد که این کتاب را از جانب محمد بن الحسن العسکری(عج) نوشته است و به این ترتیب ادعای بابیت امام زمان(عج) را علنی ساخت5. پس از ملا حسین هفده نفر دیگر به او ایمان آورند و او را به عنوان امام غائب پذیرفتند. این هفده نفر به اضافه ی ملا حسین بشرویی که از این پس او را باب الباب یعنی باب علی محمد گفتند ، حروف حی (18)6 نامیده شدند که با خود باب نوزده نفر می شوند و تقدس عدد 19 در نزد بابیان و بهاییان از همین جاست.

به هر روی پس از این ادعا ، حروف حی در اطراف و اکناف ایران پراکنده شدند تا نخست شیخیان و در پی آن دیگران را به این امر فرا خوانند که باب امام زمان آمده است و به زودی خود آن حضرت نیز آشکار می شود.

در همان ایام و اوان ، یکی از پیروان باب به نام ملا صادق خراسانی، در اذان نماز جمعه در شیراز این عبارت را افزود:

...أشهد ان علیا قبل نبیل باب بقیة الله:شهادت می دهم که علی قبل نبیل(علی محمد)،باب بقیة الله است.

 

در پی این بدعت ، در شیراز غوغا برخاست و چون آشکار شد که عامل اصلی این امر خود باب است ، او را فراخواندند و در مجلسی که تشکیل شد ، در پی خوردن یک سیلی ، باب از ادعای خویش دست کشید و در مسجد حضور یافت و در مقابل مردم چنین گفت:

...لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند. .لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار بداند.7

تصویر توبه نامه باب


اما در نهان همچنان با پیروان خویش در ارتباط بود. تا این که در شیراز وبا آمد و شیرازه ی امور از هم گسیخت و باب از فرصت استفاده کرد و به اصفهان گریخت.

ناصرالدین شاه

پاورقی:

5:رحیق مختوم جلد یکم ص22 (چاپ اول) یا ص34 (چاپ دوم). این کتاب یکی از نوشته های مبلغ و نویسنده ی معروف بهایی به نام عبدالحمید اشراق خاوری است که با تأیید و دستور مؤسسه ی ملی مطبوعات امری(بهایی) چاپ و نشر شده است و نیز:اسرارالآثار جلد دوم ذیل کلمه ی باب.

6:باب به تقلید از سید کاظم رشتی، در سخنان خویش از حروف ابجد فراوان بهره می جست تا بدین گونه آنها را رمز آلود جلوه دهد. طبق حروف ابجد کلمه ی حی برابر عدد 18 است.

7:تلخیص تاریخ نبیل زرندی صفحه 137تا141::
:: لینک های مرتبط: توبه نامه باب ,
نویسنده : ارشاد
تاریخ : شنبه 21 خرداد 1390