تبلیغات
بهائیت و روسیه - پژوهشی بر پیدایش بهائیت ( 15- عباس افندی ، بیگانه پرست )
 
 


<-BlogDescription->

پژوهشی بر پیدایش بهائیت ( 15- عباس افندی ، بیگانه پرست )

پژوهشی بر پیدایش بهائیت ( 15-  عباس افندی ، بیگانه پرست )


عباس افندی از پدر زیرک تر بود و خود را عبدالبهاء (=بنده ی بها) و رقیق البها(=بهاءالله رقیق شده) خواند تا از وی برهانی نخواهند. وی برخلاف پدر پای بند یک ولی نعمت و حکومت نبود و متناسب با موقعیت، در آستان هر دولتی ابراز چاکری می کرد:او نخست به پیروی از پدر، در پرتو عنایات امپراطور روسیه، اهداف شوم بهاییت را دنبال می کرد

عباس افندی

و نزد مقامات روس و امپراطور،از چنان منزلتی برخوردار بود که پیروانش توانستند در عشق آباد روسیه به تشویق و مساعدت و مدد آن دولت علیّه، نخستین معبد بهاییان (=مشرق الاذکار)را بنا کنند39 این چاکری و خاکساری در برابر امپراطور روسیه تا بدانجاست که ابوالفضل گلپایگانی پنجمین شخصیت بهاییت از جانب وی به بهاییان چنان دستور می دهد:

...جمیع دوستان به دعای دوام عمر و دولت و ازدیاد حشمت و شوکت اعلی حضرت امپراطور اعظم الکساندر سوم و اولیای دولت قوی شوکتش اشتغال ورزند. زیرا که در الواح منیعه که در این اوقات از ارض مقدس عنایت و ارسال رفته، می فرمایند آن چه را که ترجمه و خلاصه آن این است:

... باید این طایفه ی مظلومه ابدا[=پیوسته ] این حمایت و عدالت دولت بهیّه روسیه را از نظر محو ننمایند و پیوسته تأیید و تسدید حضرت امپراطور اعظم و جنرال اکرم را از خداوند جل جلاله مسئلت نمایند.40

در همان حال برای رد گم کردن و جلب توجه دولت عثمانی، با دل سوخته ای آن دولت را مورد دعای خویش قرار می دهد.41

عباس افندی - عبدالبها


وقتی عثمانی ها دریافتند که وی به نفع دولت انگلیس جاسوسی می کند، قصد اعدامش را کردند، لکن دولت انگلیسی از وی حمایت کرد42 و حتی پس از تصرف فلسطین توسط انگلیس، از جانب آن دولت به دریافت نشان عالی knighthood مفتخر گردید و Sir نامیده شد43 و درباره ی پادشاه انگلستان چنین دعا کرد:

... بار الهی سراپرده ی عدالت در این سرزمین [=فلسطین]بر پا شده است و من تو را شکر و سپاس می گویم... پروردگارا امپراطور بزرگ ژرژ پنجم پادشاه انگلستان را به توفیقات رحمانیت مؤید بدار و سایه ی بلندپایه او را بر این اقلیم جلیل پایدار ساز.44

اعطای نشان سر

همچنین دولت استعمارگر فرانسه هم که به اهمیت بهاییت در ایجاد تفرقه و حفظ سیادت بیگانگان، پی برده بود، از عباس آقا خواست تا نظر عنایتی به مستعمرات آن کشور از نظیر الجزایر اندازد.45

وی در آخر عمر به خرج مریدانش سفرهایی به اروپا و آمریکا کرد و در آنجا بسیاری مطالب تازه آموخت و با الهام از افکار نویی که در اروپا و آمریکا پدید آمده بود، تعالیم دوازده گانه ی بهاییت را عرضه کرد.

عباس افندی سرانجام در سال 1340 هجری قمری درگذشت و در حیفا کنار قبر باب دفع گردید. گفتنی است که در تشییع جنازه اش نمایندگان دولت انگلیس حضور یافتند.46

عبدالبها - بیگانه پرست

او فرزند پسر نداشت و با نوشتن (الواح وصایا) برای رهبری بهاییان سلسله ی (ولایت امرالله)را تأسیس کرد.طبق مضامین الواح وصایا ولی امرها یکی بعد از دیگری خواهند آمد و هر یک باید جانشین خود را تعیین کند و ایشان رئیس دائمی مجلس بیت العدل47 می باشند. بر اساس این نوشته، اولین ولی امر، نوه ی دختری عبدالبها، (شوقی افندی) است و بعد او فرزندان ذکور او،(بکرا بعد بکر) یعنی نخستین فرزند ذکور در پی نخستین فرزند، ولی امر بهاییان خواهند بود.48


               .                                پی نوشت ها در ادامه مطلب

پی نوشت ها:

39:بنا به نوشته الکواکب الدریه جلد دوم ص95 این مکان بعدها توسط کمونیست ها به موزه تبدیل شد و نیز ص125 قرن بدیع جلد سوم.

40:مصاحیب هدایت نوشته عزیزالله سلیمانی جلد دوم  ص282 چاپ لجنه نشر آثار امری

41:مکاتیب جلد دوم ص312

42:قرن بدیع جلد سوم ص297

43: قرن بدیع جلد سوم ص 299

44:مکاتیب جلد سوم ص 347

45:مائده آسمانی جز نهم ص 43 و 44

46:قرن بدیع جلد سوم ص321 تا 323

47:مجلسی با شرکت 9 نفر که به انتخاب سه درجه برگزیده می شوند و مسئولیت قانون گذاری در بهاییت به عهده آن هاست.

48:الواح وصایا چاپ مصر ص 11 تا 16 و نیز : نظر اجمالی به دیانت بهایی(چاپ اول) ص66 تا 68::
:: مرتبط با: فعالیت های جاسوسی , بهائیت و روسیه ,
:: برچسب‌ها: بهائیت , بهاییت , روسیه , بهائیت و روسیه , استعمار روسیه , فرق باطل , بهائیت و استكبار , پیوند با استكبار , جاسوس روسیه , پرنس دالگوركی , احبا , یاران ایران , استعمار پیر , گینیاز دالگوركی , پرنس , جاسوس اسرار آمیز , تزار روس , فعالیت جاسوسی روسیه , سفیر روسیه و بهائیت , جنگهای ایران و روس , عهدنامه گلستان , عهد نامه ترکمانچای , گرگین خان , عباس میرزا , فتحعلی شاه , باب , بها اله , جاسوس روس , امانت روس , کاخ کرملین , ارتباط ایران و روسیه , روسیه تزاری , احبا ایران , یاران , قنسول روس , قاجاریه , ظهور بهائیت در ایران , دالگورکی , قره العین , میرزا یحیی , صبح ازل , ازلیه , معتمد الدوله , منوچهر خان , طاهره زرین تاج , اعدام باب , فتنه ملی , روسیه تزاری و قنسول آن , قنسول روس در تبریز , سفارت روس , احمد میلانی , بها الله , میرزا حیسنعلی نوری مازندرانی , حضرت بها , مناجات شعبانیه , شعبان , خطبه شعبانیه , دین جدید , یدبر الامر , مقبره بها الله , اعطای نشان سر , نشان شوالیه گری , شوقی ربانی , عباس افندی , میثاق ابدی , بیگانه پرست , نشان سر , بهائیت و فرانسه , جرج , الکساندر , بریتانیا , نماینده روس , استعمار کهنه , وطن فروش ,
نویسنده : ارشاد
تاریخ : دوشنبه 14 شهریور 1390