تبلیغات
بهائیت و روسیه - بهائیت و ارتباط با استعمارگر تزاری در اسناد بریتانیا و مبلغ بهایی
 
 


<-BlogDescription->

بهائیت و ارتباط با استعمارگر تزاری در اسناد بریتانیا و مبلغ بهایی

بهائیت و ارتباط با استعمارگر تزاری در اسناد بریتانیا و مبلغ بهایی

 یكى از واقعیت‏هاى انكارناپذیر تاریخى این است كه دشمنان اسلام به ویژه استعمارگران انگلیسى، روسى و آمریكایى براى به چنگ آوردن ثروت‏هاى كشورهاى اسلامى همواره به آنها تاخت و تازهاى نظامى، فرهنگى و اقتصادى كرده‏اند و علاوه بر تحمیل جنگ‏هاى ویران‏گر بر مسلمانان، با نقشه‏هاى مختلف فرهنگى و سیاسى كوشیده‏اند صفوف متحد آنان را از هم فرو پاشند اگرچه نقش استعمار پیر یعنى انگلستان در این‏باره از دیگران آشكارتر است؛ چنانکه گاهى با نفوذ به دربار حاكمان بر حاكمیت كشور تسلّط مى‏یافتند و زمانى هم حزب‏هایى را آنى پدید مى‏آوردند و در مواردى نیز با ایجاد سازمانهاى فراماسونرى، جغدهاى شوم استعمار را بر بام دنیاى اسلام پرورش مى‏دادند، اما رقیب دیگر آنان یعنی روسیه نیز ضربه های مهلکی به پیکره ایران اسلامی وارد کرده است.

پدید آوردن فرقه‏ها و دین‏هاى ساختگى و بى‏محتوا، به یارى دنیا طلبان و خودفروختگان از نقشه‏هاى شوم استعمار انگلستان و روسیه علیه مسلمانان است تا از این طریق بتواند ارزش‏هاى دینى آنان را از درون بپوساند و از رشد فرهنگ‏هاى برخواسته از متن دین جلوگیرى كند و به این ترتیب منابع مالی و فرهنگی آنان را به تاراج ببرند و با به بردگی کشیدن آنها رفاه و تمدن برای مردم خود به ارمغان آورند.

...........................................ادامه مطلب...........................................

بهائیت و ارتباط با استعمارگر تزاری در اسناد بریتانیا و مبلغ بهایی

 

یكى از واقعیت‏هاى انكارناپذیر تاریخى این است كه دشمنان اسلام به ویژه استعمارگران انگلیسى، روسى و آمریكایى براى به چنگ آوردن ثروت‏هاى كشورهاى اسلامى همواره به آنها تاخت و تازهاى نظامى، فرهنگى و اقتصادى كرده‏اند و علاوه بر تحمیل جنگ‏هاى ویران‏گر بر مسلمانان، با نقشه‏هاى مختلف فرهنگى و سیاسى كوشیده‏اند صفوف متحد آنان را از هم فرو پاشند اگرچه نقش استعمار پیر یعنى انگلستان در این‏باره از دیگران آشكارتر است؛ چنانکه گاهى با نفوذ به دربار حاكمان بر حاكمیت كشور تسلّط مى‏یافتند و زمانى هم حزب‏هایى را آنى پدید مى‏آوردند و در مواردى نیز با ایجاد سازمانهاى فراماسونرى، جغدهاى شوم استعمار را بر بام دنیاى اسلام پرورش مى‏دادند، اما رقیب دیگر آنان یعنی روسیه نیز ضربه های مهلکی به پیکره ایران اسلامی وارد کرده است.


پدید آوردن فرقه‏ ها و دین‏هاى ساختگى و بى‏محتوا، به یارى دنیا طلبان و خودفروختگان از نقشه‏هاى شوم استعمار انگلستان و روسیه علیه مسلمانان است تا از این طریق بتواند ارزش‏هاى دینى آنان را از درون بپوساند و از رشد فرهنگ‏هاى برخواسته از متن دین جلوگیرى كند و به این ترتیب منابع مالی و فرهنگی آنان را به تاراج ببرند و با به بردگی کشیدن آنها رفاه و تمدن برای مردم خود به ارمغان آورند.

به وجود آمدن بهائیت یكى از ثمرات این توطئه شیطانى بود كه «كینیاز دالگوركى»[1] جاسوس بسیار فعّال و مكّار روسى نیز در آن نقش به سزایى داشت. او هر چند روسى بود و از جانب دولت روسیه به این كار مأمور شد، اما اخیرا اسنادی در لابلای اوراق تاریخ نمود یافته که این ظن را در اذهان تقویت می کند که دالگورکی با الگو گرفتن از یك مدل انگلیسى توانست به هدف شیطانى خود (مذهب‏تراشى) برسد.چرا که سال‏هاپیشازاین، «مسترهمسفر»جاسوس انگلیسى توانسته بود باتشكیل فرقه وهابیت ، بین اهل‏ سنّت و دولت مقتدر عثمانى ، تز دین‏سازى و مذهب‏تراشى را به صورتی موفق اجرا كند.[2]

این دو نفر ، مأموریت‏ هاى خود را به نام «خاطرات سیاسى مستر همسفر » و «خاطرات سیاسى كینیاز دالگوركى » باسبكى همسان نوشته‏اند. آنان مسیحى‏اند و از جانب دولت‏هاى متبوعشان به اینكار مأمورشده اند.

اولین‌ دولت‌ فزونخواه‌ و استعمارگر، كه‌ سران‌ بهائیت‌ با آن‌ در پیوند بوده‌اند، امپراتوری‌ روس‌ تزاری‌ است؛ امپراتوری‌ متجاوز و درازدستی‌ كه‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ نوزدهم، با زور و نیرنگ‌ 17 شهر از آبادترین‌ شهرهای‌ كشورمان‌ را اشغال‌ و از پیكر آن‌ جدا كرد ، و پس‌ از آن‌ نیز همواره‌ سد‌ راه‌ آزادی‌ و پیشرفت‌ ایران‌ اسلامی‌ بود چرا که منابع عظیم نفتی ایران و دسترسی ایران به آبهای گرم و استراتزیک خلیج فارس چشم آنها را متبلور ساخته بود .از طرفی ایران شاهراه تسلط بر آسیا  بود و در اختیار داشتن ایران علاوه بر منافع بیشماری که در بر داشت، با کوتاه کردن دست انگلستان از منابع هند، موجب تضعیف رقیب مکار را فراهم می ساخت.بر این اساس فعالیت جاسوسی کینیاز دالگورکی در ایران سازماندهی شد و حمایت های آشکار روس از فرقه بابیه و بعدها بهائیه موجب تعجب و بهت شاه و ولیعهد وقت ایران، محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار گردید!

در اثبات این واقعیت ادله تاریخی بسیاری موجود است که هر خواننده ای با مطالعه آنها به ماهیت استعماری این فرقه(بهائیت) و روحیه اسلام ستیزانه آنها پی میبرد.

‌علاوه‌ بر منابع‌ غیربهائی، در آثار خودِ بابیان‌ و بهائیاننیز شواهد و دلایل‌ تاریخی‌ زیادی‌ وجود دارد كه‌ ، حاكی‌ از پیوند سران‌ این‌ دو فرقه‌ ــ خصوصاً‌ بهائیان‌ و بالاخص‌ شخص‌ حسینعلی‌ بها ــ با امپریالیسم‌ تزاری‌ است.اگر جه این سنت را رهبران شوم بعد از بهاالله نیز در پیش گرفتند و تحت حمایت انگلستان و آمریکا ماهیت خود را به افکار آزاد و حقیقت جو جوامع نشان دادند. هم اکنون نیز بیت العدل نامشروع ، تحت الحمایه صهیونیسم و امپریالیسم ، اهداف شوم سازمان مخوف یهود را در تسخیر عالم در دستور کار قرار داده است. چرا که تنها پیروان مذهب شیعه جعفری مهدوی ، در مقابل این نافرمانی از دستورات خدا عزوجل مقابل سازمان یهود ایستادگی خواهند کرد و در انتظار ظهور مهدی موعود(عج) با ظلم و ستم مقابله می کنند.

از جمله مدارک موثقی که در کتب تاریخی درباره حمایت روسیه تزاری از بهائیت ، منتشر شده است، کتب معتبر چیرول‌ با نام : «مساله شرق‌ وسطی» یا «چند مساله سیاسی‌ راجع‌ به‌ دفاع‌ هندوستان»است. والنتین‌ چیرول، مخبر مشهور روزنامه‌ تایمز و از كسانی‌ است‌ كه‌ وزارت‌ خارجه‌ بریتانیا در مورد قرارداد 1907 (تجزیه‌ ایران‌ به‌ مناطق‌ نفوذ روس‌ و انگلیس) با وی‌ رایزنی‌ كرد . وی در این کتاب، بهائیان‌ را جـاسـوس‌ روسـهـا مـعرفی‌ می‌كند.

از طری وی در این کتاب خود از شخصی به نام « كاپیتان‌مسیو الكساندر تومانسكی» صاحب‌ منصب‌ روسی(از جمله توپخانه‌ روس‌ در عشق‌ آباد) ،  سخن به میان آورده است. اهل اطلاع بر این مسئله تاکید دارند که کاپیتان تومانسکی از جمله اشخاص دولتی روسی است که آشکارا به حمایت از بهائیت پرداخته  و به‌ ترجمه‌ و ترویج‌ آثار بهائیان پرداخته است.والنتین چیرول‌ «كاپیتان‌ تومانسكی» را از مبارزترین‌ مأموران‌ و عاملان‌ دولت‌ روسیه شمرده‌ و  اشاعه‌ بابیگری‌ را نتیجه‌ علاقه‌ روسها به ایجاد مذهبی باطل در مقابله با عقاید مهدویت در میان ایرانیان می شمرد و از اقدامات کاپیتان تومانسکی در انتشار آثار بهائیان نیز صرحتا سخن‌ می‌راند. به‌ باور چیرولتومانسكی‌ در این‌ راه‌ به‌ دولت‌ متبوع‌ خود خدمت‌ كرد. [3]

بنابراین ساخت مذهبی باطل در ایران و ترویج آن، ازجمله انتشار آثار آنان، خدمت به دولت روسیه است!!! این چنین است که به راحتی حمایت روی از بهائیت در آثار تاریخی دنیا روشن است.


گفتنی‌ است‌ كه‌ میرزا ابوالفضل‌ گلپایگانی‌ (مبلغ‌ مشهور بهائیان)زمان‌ اقامتش‌ در سمرقند (1310ق) «رساله‌ اسكندریه» را به‌ نام‌ همین‌ الكساندر تومانسكی، صاحب‌ منصب‌ توپخانه‌ روس‌ در عشق‌ آباد، تألیف‌ كرد ، و تومانسكی‌ نیز بخشی‌ از آن‌ رساله‌ را در جلد هشتم‌ از زپیسكی‌ (مجله‌ روسی‌ متعلق‌ به‌ شعبه‌ای‌ از انجمن‌ همایونی‌ روسی‌ آثار عتیقه) در سالهای‌ 1894ــ1893، به‌ چاپ‌ رساند. [4]تومانسكی، همچنین، «به‌ راهنمایی‌ و معاونت» میرزا ابوالفضل، كتاب‌ مقدس‌ بهائیان‌ به نام « اقدس» را به‌ روسی‌ برگرداند. [5]
بنابراین و با وجود این سابقه از تومانسکی در کتب تاریخی غیر بهائی، در منابع خود بهائیان نیز به وضوح از ارتباط تنگاتنگ مشهورترین بهائیان وقت با صاحب منصب روسی، نشانی واضح از ارتباط فرقه ضاله بهائیت با روسیه تزاری است!!!

البته این تنها یکی از اسناد معتبر ایست که در کتب بهائیان در خصوص ارتباط با روس تزاری و سایر بیگانگان و استعمارگران در این پست به آن اشاره کردیم .

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!![1]-وى اهل كشور شوروى سابق است و در سال 1834 (م) مطابق با 1212 (ه ش) در سمت مترجم سفارت روس در تهران وارد كشور مى‏شود. او فارغ التحصیل دانشگاه و دانشكده افسرى است و به زبان فارسى و عربى مسلط است . در این وبلاگ edea.mihanblog.com فصلی مجزا به وی اختصاص دارد.

[2]-رجوع شود به پیش درآمد كتاب «خاطرات سیاسى جاسوسى روسى كینیاز دالگوركى در ایران، عباسعلى یاسینى.

[3]- امیركبیر و ایران، آدمیت، با مقدمه‌ محمود محمود، چاپ‌ اول: انتشارات‌ بنگاه‌ آذر، تهران‌ 1323، قسمت‌ اول، ص‌ 256.

[4]-بهائیان، محمد باقر نجفی، چــاپ‌ اول‌ صــص‌ 363-362.

[5]-آهنگ‌ بدیع، سال‌ 19 (1343)، ش‌ 1، مقاله‌ «كتاب‌ اقدس» ، تدوین‌ دكتر محمد افنان‌ و...، ص‌ 13  ،::
:: مرتبط با: روسیه و ایران , بهائیت و روسیه , فعالیت های جاسوسی ,
:: برچسب‌ها: بهائیت , بهاییت , روسیه , بهائیت و روسیه , استعمار روسیه , فرق باطل , بهائیت و استكبار , پیوند با استكبار , جاسوس روسیه , پرنس دالگوركی , احبا , یاران ایران , استعمار پیر ,
نویسنده : ارشاد
تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1389